Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Wicher

June 27 2017

Wicher
Wicher
6656 4659 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawypierdalac wypierdalac
Wicher
0429 2958 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawypierdalac wypierdalac
Wicher
7983 f34e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawypierdalac wypierdalac

June 26 2017

Wicher
7904 26fa 500
Reposted bywypierdalac wypierdalac
Wicher
7900 a4fa 500
P. Jakubowicz

June 25 2017

Wicher

"mam dwadzieścia pięć lat
a moje życie zamyka się w siedmiu dniach
jeden z tych siedmiu dni
jest dniem moich urodzin
jeden z tych siedmiu dni
będzie dniem mojej śmierci

żyłem a właściwie spałem
w poniedziałek wtorek środę
czwartek piątek sobotę niedzielę
był to bardzo dyskretny sen
z zachowaniem wszelkich niezbędnych pozorów życia

obudziłem się nagle na widok pięknej lalki
obudziłem się na pogrzebie brata
na biodrach dziewczyny
na własnym weselu

mam dwadzieścia pięć lat
i jeszcze kilkanaście może kilkadziesiąt razy
budziły mnie wstrząsy zgrzyty przenosiny
z jednego łóżka do drugiego

obecnie coraz rzadziej się budzę
tutejsze powietrze górskie sprzyja moim snom
prowincja porusza się koło mnie na palcach
a siedem nianiek tygodnia kołysze mnie
i zawodzi wciąż jedną i tę samą kołysankę"

Józef Baran "Mam dwadzieścia pięć lat"

June 24 2017

Wicher
6322 140f 500
Reposted bymarghhySkydelanjendrzej7psychicdevilreverentiaa

June 23 2017

Wicher
Wicher
5516 049d
Reposted fromollardo ollardo viaseaweed seaweed
Wicher
Reposted frombluuu bluuu viaseaweed seaweed
Wicher
Wicher
1734 4953 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaseaweed seaweed

June 21 2017

Wicher
9429 87df 500
Wicher
Wicher
Wicher
7197 473c
Reposted fromollardo ollardo viaallsystemsgreen allsystemsgreen
Wicher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl