Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

Wicher
4328 785a 500
Reposted byseaweedxwyczesanagitaraxwhiskywithspritelittletroublemakergoodteacreationitemizePicki91rurkymentispenetraliancmspCarridwenfupduckpomrukiworthitsyrenaorelhAnneBonnybakteryjaniedoskonalosccatalunkasmoke11

June 08 2018

Wicher
Play fullscreen
'poukłada się
od początku
aż do końca'

May 25 2018

Wicher
2441 54b4 500
Pogobie '18
Autor: I. Hawro
Wicher
2427 647b 500
Pogobie '18
Autor: I.Hawro
Wicher
2423 e33d 500
Pogobie '18
Autor: I. Hawro

May 17 2018

Wicher

May 13 2018

Wicher
6040 c190
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavemaria avemaria
Wicher
Wicher
8044 4903
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Wicher

Miłość od pierwszego wejrzenia

Wisława Szymborska

   Oboje są przekonani,
   że połączyło ich uczucie nagłe.
   Piękna jest taka pewność,
   ale niepewność piękniejsza.
    Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
    nic między nimi nigdy się nie działo,
    A co na to ulice, schody, korytarze,
    na których mogli się od dawna mijać?

   Chciałabym ich zapytać,
   czy nie pamietają -
   może w drzwiach obrotowych
   kiedyś twarzą w twarz?
   jakieś "przepraszam" w ścisku?
   głos "pomyłka" w słuchawce?
   - ale znam ich odpowiedź.
   Nie, nie pamietają.

    Bardzo by ich zdziwiło,
    że od dłuższego już czasu
    bawił się nimi przypadek.

   Jeszcze nie całkiem gotów
   zamienić się dla nich w los,
   zbliżał ich i oddalał,
   zabiegał im drogę
   i tłumiąc chichot
   odskakiwał w bok.

    Były znaki, sygnały,
    cóż z tego, że nieczytelne.
    Może trzy lata temu
    albo w zeszły wtorek
    pewien listek przefrunął
    z ramienia na ramię?
    Było coś zgubionego i podniesionego.
    Kto wie, czy już nie piłka
    w zaroślach dzieciństwa?

   Były klamki i dzwonki,
   na których zawczasu
   dotyk kładł się na dotyk.
   Walizki obok siebie w przechowalni.
   Był może pewnej nocy jednakowy sen,
   natychmiast po zbudzeniu zamazany.

    Każdy przecież początek
    to tylko ciąg dalszy,
    a księga zdarzeń
    zawsze otwarta w połowie.

May 12 2018

Wicher
Wicher
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
Wicher
7287 1f97 500
Bieszczady 2018 :3
Wicher
6041 49d8 500
Reposted fromseaweed seaweed viahormeza hormeza
Wicher
Wicher
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Wicher

February 08 2018

Wicher
9073 91fc 500
Reposted fromnudes nudes viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
Wicher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl