Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

Wicher
1712 bf95 500
Reposted byniedobrzestrzepyvisualmikeovenormarkovitshniedonaprawieniatoxicsoulDer-Keller
Wicher
1710 8a77 500
Reposted byovenorhashmaardhundkrysbuSkydelanciarkalongfishmglistyporanekohmydeersummerstarantarctic-thermossprzedawcaswiecchryste

November 14 2019

Wicher
9464 c7a0 500
Reposted fromBabson Babson viahash hash
Wicher
9193 11d7 500
Reposted fromdalboz dalboz viahash hash
Wicher
9191 d283 500
Reposted fromirremeabilis irremeabilis viahash hash
Wicher
0349 3720 500

October 02 2019

Wicher
2190 7703 500
Bory Tucholskie '19
I. Hawro
Reposted byhash hash
Wicher
2168 ad0d 500
Bory Tucholskie '19
I. Hawro
Wicher
2152 4b21 500
Reposted bykhabarakhSemperParatus

June 13 2018

Wicher
4328 785a 500
Reposted byseaweedxwyczesanagitaraxwhiskywithspritelittletroublemakergoodteacreationitemizePicki91rurkymentispenetraliancmspCarridwenfupduckpomrukiworthitsyrenaorelhAnneBonnybakteryjaniedoskonalosccatalunkasmoke11

June 08 2018

Wicher
Play fullscreen
'poukłada się
od początku
aż do końca'

May 25 2018

Wicher
2441 54b4 500
Pogobie '18
Autor: I. Hawro
Wicher
2427 647b 500
Pogobie '18
Autor: I.Hawro
Wicher
2423 e33d 500
Pogobie '18
Autor: I. Hawro

May 17 2018

Wicher

May 13 2018

Wicher
6040 c190
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavemaria avemaria
Wicher
Wicher
8044 4903
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Wicher

Miłość od pierwszego wejrzenia

Wisława Szymborska

   Oboje są przekonani,
   że połączyło ich uczucie nagłe.
   Piękna jest taka pewność,
   ale niepewność piękniejsza.
    Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
    nic między nimi nigdy się nie działo,
    A co na to ulice, schody, korytarze,
    na których mogli się od dawna mijać?

   Chciałabym ich zapytać,
   czy nie pamietają -
   może w drzwiach obrotowych
   kiedyś twarzą w twarz?
   jakieś "przepraszam" w ścisku?
   głos "pomyłka" w słuchawce?
   - ale znam ich odpowiedź.
   Nie, nie pamietają.

    Bardzo by ich zdziwiło,
    że od dłuższego już czasu
    bawił się nimi przypadek.

   Jeszcze nie całkiem gotów
   zamienić się dla nich w los,
   zbliżał ich i oddalał,
   zabiegał im drogę
   i tłumiąc chichot
   odskakiwał w bok.

    Były znaki, sygnały,
    cóż z tego, że nieczytelne.
    Może trzy lata temu
    albo w zeszły wtorek
    pewien listek przefrunął
    z ramienia na ramię?
    Było coś zgubionego i podniesionego.
    Kto wie, czy już nie piłka
    w zaroślach dzieciństwa?

   Były klamki i dzwonki,
   na których zawczasu
   dotyk kładł się na dotyk.
   Walizki obok siebie w przechowalni.
   Był może pewnej nocy jednakowy sen,
   natychmiast po zbudzeniu zamazany.

    Każdy przecież początek
    to tylko ciąg dalszy,
    a księga zdarzeń
    zawsze otwarta w połowie.

May 12 2018

Wicher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl